Valmennuksella hyvinvointia

Miten voisi saada merkityksellisen ja iloa tuottavan elämän?  Etsitkö syvempää tarkoitusta/merkitystä elämällesi? Oletko elämässäsi valintatilanteessa tai tienhaarassa, etkä löydä oikeaa suuntaa? Haluaisitko tehdä muutoksen elämänlaatusi parantamiseksi?

Mikäli toiveesi on jokin näistä, on valmennus Sinua varten.

Valmennuksen tavoitteet

Valmennuksen tavoitteena on tukea ja kannustaa asiakasta 1.) voimaantumaan, aktivoitumaan ja pärjäämään elämässään itsetuntemusta lisäävällä työkalupakilla sekä em. liittyen 2.) kehittämään elämässä ja työelämässä tarvittavia yhteistyö- ym. taitoja. Erityistavoite on lisätä asiakkaan kykyä myönteiseen, kannustavaan ja toimintaan aktivoivaan itsearviointiin.

Valmentaja on kanssakulkija matkallasi

Valmentaja auttaa asiakastaan selvittämään, mitä hän toivoo työltään, ihmissuhteiltaan, terveydeltään ja muilta elämänalueiltaan. Asiakas tunnistaa samalla oman sitoutumisensa ja toimintansa vaikutukset em. asioihin ja pystyy valmentajan tuella toimimaan päämäärätietoisesti.

Valmentaja on käytännöllinen ja kannustava. Hän auttaa asiakastaan löytämään merkityksellisen ja iloa tuottavan elämän avaimet. Avaimet, jotka asiakas määrittelee itse!

Coaching -valmennus sopii erityisesti

Henkisen hyvinvoinnin parantamiseen, motivointiin ja aktivointiin.  (esim. kurssi tai yksilövalmennus tai em. sovellus) ja em. eri osa-alueisiin (esim. kurssi, yksilövalmennus tai yksittäiset luennot tai em. sovellus):

 • Voimavarojen lisäämiseen/voimaannuttamiseen (yleinen väsyminen, kyllästyminen ja jaksamattomuus sekä stressi ja uupumus)
 • Ihmissuhdeongelmiin ja vuorovaikutuksen parantamiseen. (mm. tunneilmaisu ym. kommunikaatiotaidot)
 • Esimiestyön tukemiseen.
 • Itsensä johtamiseen. (Sisäinen johtajuus)
 • Muutostilanteisiin
 • Kokonaiskuntoisuuden (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen terveys) ja työkyvyn parantamiseen.
 • Elämäntilanteet – henkinen kasvu.
 • Erilaisiin ongelmatilanteisiin harkinnan mukaan.

Miten?

Yksilö- ja ryhmävalmennus

Ryhmille ja yksilöille tavoitteiden ja tarpeiden mukaan painotettuna ja sovellettuna (mm. kurssin pituutta ja yksilövalmennuksen määrää soveltaen). Erityisesti työyhteisöissä korostuu tarve tulla toimeen mitä erilaisimpien ihmisten ja muutosten sekä haasteiden kanssa. Yhteistyökykyä, neuvottelutaitoja sekä rakentavaa tiimityöskentelyä ja eri elämänalueiden yhteensovittamista kaivataan tuomaan jaksamista ja työn iloa. Erinomainen tapa tukea myös työpaikkkojen esimiehiä ja avainhenkilöitä.

Valmennus sopii useimmille henkilöille.

Yhteistyö kestää sen mukaan, mitä yhteisesti ja kirjallisesti sovitaan. Jo yksi – kaksi valmennuskertaa voi olla riittävä määrä silloin kun valmennus kohdennetaan johonkin tiettyyn yksittäiseen asiaan.  Itsetuntemuksen ja tavoitteellisuuden valmennuskertoja tulisi olla n. (4) 6-10.  Valmennus sisältää noin 45 min – 1h mittaisen noin viikottaisen yhteydenpidon ja asiakkaan vapaaehtoiset (mutta suositeltavat!) kotitehtävät.

Valmennusta ei koeta yleensä raskaaksi, johtuen metodin käytännönläheisistä harjoituksista, nykyhetki- ja tulevaisuuspainotteisuudesta sekä ratkaisukeskeisyydestä.

Valmennus on luottamuksellista ja eettisiä periaatteita noudattavaa. Valmennus ei ole terapiaa, vaikka se voikin olla terapeuttinen kokemus. Kaikessa valmennustoiminnassa näkökulmana on henkinen hyvinvointi – sen ylläpitäminen ja parantaminen.

Kurssit

Kursseja toteutetaan, mikäli osallistujia on riittävä määrä.

Valmennuskurssi Lisää itsetuntemustasi

 • Kurssilla kartoitat elämäntilanteesi, selvität tavoitteesi (1-2 kpl) ja teet käytännöllisen toimintasuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseksi.
 • Tavoite voi olla esimerkiksi terveyden ja jaksamisen lisääminen. Kokoontuminen on esim.5 x 3 t 1 viikon välein tai sopimuksen mukaan.
 • Kurssipaikka Tampere, Pälkäne tai Kangasala. Osallistujamäärä max 10 henkilöä.

Rentoutusryhmä Flow

 • Rentoutuminen, mietiskely ja käytännölliset meditaation askeleet.
 • Sopii aloittelijoille. Kokoontuminen 8 x 60 min, kerran viikossa.
 • Tunnin alkupuolella perehdytään eri osa-alueisiin (rentoutus, mietiskely, meditaatio), Tunnin loppupuolella harjoitus. Tavoitteena on pidentää ja syventää vähitellen harjoitusta.

Tule kuntoon -ryhmä - Hyvän elämän ja terveyden kulmakivet

 • Ravitsemus
 • Fyysinen ja psyykkinen rasitus ja elpyminen eli lepo/uni ja liikunta
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Naisten / miesten hyvinvointi

Aarrekartta tee unelmista tietoisia tavoitteita

 • kokoontuminen 2-3 x – +  työskentelyä oman kartan parissa

Työelämä /Esimiestyön tukeminen

 • Luennot, ryhmät ja henkilökohtainen valmennus/mentorointi

Luentojen aiheita:

 • esim. ravitsemus, liikunta, uni, rentoutuminen, ikääntyminen, stressi ja uupumus, (työ)hyvinvointi, voimavarat,  henkinen kasvu;arvot/omien arvojensa tunnistaminen ja merkitys elämässä, enneagrammit / 9 ihmistyyppiä