Työhyvinvoinnin valmennus

Esimiehen työkalupakki – Esimiehen tuki ja kannustus

I Itsearviointi. Itsereflektio

Omien voimavarojen selvittäminen, käyttöönotto ja kehittäminen. Henkilökohtainen valmennus sopimuksen mukaan.

II Oman työn ja työyhteisön arviointi.

Henkilökohtainen ja ryhmävalmennus sopimuksen mukaan.

Luentojen aiheita esim. arvot, motivaatio, muutos, oppiminen, johtaminen, ikäjohtaminen/tunnejohtaminen, kehityskeskustelut, palaute ja esiintymis- ja viestintätaidot. Keskustelutaidot.

Työyhteisövalmennus – henkilöstön tuki ja kannustus

Oma työ ja työyhteisöön kuuluminen

Metodina ryhmävalmennus ja luennot sopimuksen mukaan sekä yhteistoiminnallinen kehittäminen.

Työhyvinvointia valmennuksella ja mentoroinnilla

Mentoroinnin ja henkilökohtaisen valmennuksen avulla voidaan tukea työhyvinvointia. Molemmat menetelmät ovat tavoitteellisia. Molempia voidaan toteuttaa myös ryhmässä. Henkilökohtaisessa valmennuksessa voi halutessaan käsitellä kaikkiin elämänalueisiin liittyviä asioita. Mentorointi voi olla ammatillinen kahdenvälinen vuorovaikutussuhde, jossa esim. työpaikalla kokeneempi osaaja valmennetaan toimimaan noviisin tukena tätä askarruttavissa työpaikkaan ja työtehtäviin sekä uraan ja itseen liittyvissä asioissa. Mentorointi on myös lähentymässä henkilökohtaista valmennusta sikäli, että se on laajenemassa myös työasioiden ja työssä kehittymisen ulkopuolelle. Tällöin valmentaja ja mentori eivät voi toimia samalla työpaikalla.

Mentorointi juontaa juurensa tästä kokonaisvaltaisesta ajattelusta: Taru kertoo, että Odysseus lähetti poikansa Telemakhoksen tueksi Mentor-nimisen henkilön lähtiessään itse Troijan sotaan. Mentorin tehtävänä oli huolehtia siitä, että poika sai kaikki tarvittavat tiedot elämäänsä varten. Tiedot, mitä isä ei itse voinut pojalleen välittää poissa ollessaan. Mentorin piti toimia suojelijana, opettajana, neuvonantajana ja ystävänä. Pojan tuli oppia taitoja, joita hän tarvitsisi tulevissa tehtävissään soturina, talon isäntänä ja kuninkaana. Tarun mukaan myös Athene, viisauden kuningatar ilmestyi Mentorin hahmossa neuvomaan kuninkaan poikaa. (Homeros. 1973. Odysseia.)

Olisiko tässä vielä nykypäivänäkin kestävä vastaus ajan muutokseen ja tiedon sekä viisauden kuljettamiseen? Vähenisikö vääränlainen kilpailu, kun jokaisella olisi jotakin annettavaa? Tutkimusten mukaan (esim. J. Leskelän väitöskirjatutkimus 2005) mentorointi mm. lisää itsetuntemusta, ymmärrystä, aktiivisuutta ja parantaa vuorovaikutustaitoja. Joskus käy niinkin, että valmennettava tai mentoroitava huomaa olevansa vallan väärällä alalla ja vaihto on edessä. Voidaan aiheellisesti kysyä, eikö se olekin kaikkien etu?!

Jokainen voi olla elämänsä TÄHTI. Matkalla auttavat:

  • Reflektiotaidot (itsen ja kanssaihmisten)
  • Ongelmanratkaisutaidot
  • Innostus uuteen ja uuden etsintä
  • Vuorovaikutustaitojen kehittäminen
  • Oman osaamisensa käyttäminen ja yhteisönsä hyväksi tekeminen
  • Kokemuksellisuus & oppiminen
  • Omista voimavaroista huolehtiminen (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen kokonaiskuntoisuus)
  • Henkilökohtainen valmennus & mentorointi
  • Ryhmävalmennus & mentorointi

Innostus, intohimo, FLOW

Lähtökohta: Tiedät, kuka olet, mistä tulet, missä olet nyt ja mihin haluat mennä. Tunnistat omat arvosi ja sinulla on päämäärä. Osaat ajatella reflektoivasti, toimia tavoitteellisesti ja oppia sekä soveltaa uutta. Ongelmat ovat haaste.

Innostus, intohimo, (elämän & tehtävän tai elämäntehtävän) tarkoitus ja merkitys ja arvo kantavat toinen toisiaan ja edeltävät flow -kokemusta.

UudenKuun motto: Jokaisen ihmisen on voitava kokea itsensä tarpeelliseksi yhteisössään. Jokaisella on jokin osaamisalue.